Mario Talvist

Mahepõllumajanduslik loomakasvataja

Mario Talvist on ettevõtjast loodusesõber, kes pioneerina tegeleb suures mahus pärandniitude taastamise ja hooldamisega. Saare- ja Muhumaal on ta 13 tegutsemisaasta jooksul taastanud loopealseid, rannaniite ja puisniite tänaseks üle 770ha, mida valdavalt karjatatakse veiste ja lammastega. 

Ta on leidnud pärandniitude majandamises eduka ja kadestamisväärse viisi siduda hea ärivaist ja osav suhtlemisoskus tänapäevase looduskaitsega, koondades enda ümber inimesed, kes aitavad pärandniitude majandamisega seonduvat ellu viia. 

Lisaks on Mario mahe põllumajandusettevõtja ning karjakasvataja (veised ja lambad). Rohumaid, kust loomadele sööta toodetakse, on kokku üle 650ha. 

Mario on aktiivne ja ühiskondlikult mõjukas mitte ainult pärandniitude, vaid kogu keskkonnahoidliku põllumajanduspoliitika eestkõneleja ning kaasamõtlejana. Ta propageerib keskkonnahoidlikku mõtte- ja eluviisi ning on kaasatud erinevatesse töögruppidesse uute seaduste ja regulatsioonide väljatöötamisel.