Lena Korkea-Aho

Jätkusuutlikkuse nõustaja

Lena Korhea-Aho on Soome idufirmas Lykkan jätkusuutlikuse alane nõustaja. Lykkan’i eesmärk on edendada taastava põllumajanduse praktikaid ja soodustada ökosüsteemiteenuste parendamist. Nad on välja töötamas mudelit süsiniku- ja elurikksue krediidi väljastamiseks, mida ettevõtted saavad oma kliima- ja elurikksue meetmete raames osta. Koostöös pilootfarmide ja teiste koostööpartneritega töötab Lykkan välja seire-, aruandlus- ja kontrollimeetodeid. Lisaks on Lykkan käivitanud põllumaade rentimise platvormi, mille eesmärk on pikendada rendilepinguid ja suurendada taastava põllumajanduse praktikate rakendamist rendimaadel.

Lena on mullateadlane, kellel on 20-aastane rahvusvaheline kogemus keskkonnaalase nõustamise ja jätkusuutliku rahastamise alal. Ta on teinud koostööd paljude Põhjamaade ja Baltikumi tööstus-, kaubandus- ja finantsvaldkonna osapooltega, hinnates keskkonnamõjusid ja arendades jätkusuutlikkuse strateegiaid. Tema visioon on põllumajandussektor, kus põllumehed saavad oma toodangust ära elada ja mis seab fookusesse mulla tervise.