Kristian Bengst

CEO ja Lykkan'i kaasasutaja

 Kristian Bengst on Soome idufirma Lykkan CEO ja kaasasutaja. Lykkan’i eesmärk on edendada taastava põllumajanduse praktikaid ja soodustada ökosüsteemiteenuste parendamist. Nad on välja töötamas mudelit süsiniku- ja elurikksue krediidi väljastamiseks, mida ettevõtted saavad oma kliima- ja elurikksue meetmete raames osta. Koostöös pilootfarmide ja teiste koostööpartneritega töötab Lykkan välja seire-, aruandlus- ja kontrollimeetodeid. Lisaks on Lykkan käivitanud põllumaade rentimise platvormi, mille eesmärk on pikendada rendilepinguid ja suurendada taastava põllumajanduse praktikate rakendamist rendimaadel.

Kristianil on Helsingi Ülikooli magistrikraad põllumajanduses. Tal on 15-aastane töökogemus toidu- ja põllumajandussektoris. Lisaks on ta terve oma elu olnud seotud peretalu Hemmanetiga, kus ta on mitmeid aastaid katsetanud taastava põllumajanduse praktikaid ning talu on ühtlasi ka pilootala Lykkanile, kus katsetatakse jätkusuutliku põllumajanduse uusi tavasid.

Tema eesmärk on luua põllumajandustootjatele platvorm, mis annab neile õiged tööriistad tootlikkuse saavutamiseks nii saagikuse, sisendite kasutuse kui ka posiitvse kliimamõju kontekstis. Taastav põllumajandus ja jätkusuutlik põllumajandus peab olema tootjale kasumlik.