Florian amlinger

Agronoom

Florian on agronoom ja tegevjuht ettevõttes “Compost – Consulting & Development”. Alates 1986. aastast on ta osalenud teadus- ja arendusprojektides , mis kästilevad orgaaniliste jäätmete liigiti kogumist ja kompostimist ning selle kasutamist.

Ta osales rakendusuuringutes, mis hõlmasid orgaaniliste jäätmete kompostimise protsessi optimeerimist, kvaliteedi määratlust ja komposti kasutamise parimaid tavasid, sealhulgas toiteväärtuse, lämmastiku dünaamika, potentsiaalsete toksiliste elementide (PTE) ja orgaaniliste saasteainete hindamist erineva päritoluga kompostides ning avatud kompostimissüsteemide kasvuhoonegaaside heitkoguseid.