Emmanuel Petel

EL'i põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi poliitikaametnik

Emmanuel Petel töötab poliitikaametnikuna EL’i põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis (DG AGRI) Euroopa Komisjoni juures. Praegu tegeleb ta keskkonnaalaselt oluliste teemade integreerimisega ühisesse põllumajandupoliitikasse (ÜPP, ingl CAP), eriti seoses mullatervise, süsiniku sidumise ja loodusest lähtuvate praktikatega nagu agrometsandus, agroökoloogia ja taastav põllumajandus. 

Viimase programmiperioodi (2014-2022) jooksul juhtis ta meeskonda, mis tegeles keskkonnasäästlikumaks muutumise toetusega (ingl “greening” payment): 30% otsetoetustest anti põllumeestele, kes rakendasid järgnevaid praktikaid: põllukultuuride mitmekesistamine, olemasolevate püsikarjamaade hoidmine, ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade omamine põllumajandusmaastikus. Mis puutub ÜPP’sse pärast 2023. aastat, on Emmanuel Petel olnud seotud ÜPP keskkonnahoidlikumaks muutumise plaaniga (teatud nõudmiste edasiarendamisega ja uute rahastusvõimaluste loomistega nagu “öko-kava” (ingl eco-scheme)). Sellega seoses on ta alates 2022. aastast osalenud mõningates EL liikmesriikides strateegilise ÜPP ülevaatamises, et saavutada seoses bioloogilise mitmekesisuse ja mulla kaitsmisega paremaid tulemusi. 

Emmanuel Petel osaleb lähedases koostöös EL’i keskkonna peadirektoraadiga (DG ENV) uue õigusraamistiku loomises, mis on seotud mullakaitsega, täpsemalt mullaseire seaduse eelnõuga.