Alar Astover

Mullateaduse professor, Eesti Maaülikool

Alar Astover on mullateaduse professor Eesti Maaülikoolis. Tema teadus- ja õppetöö on keskendunud mulla-vee-taime vastastikmõjudele ja toitainete ringetele agroökosüsteemides. Peamine huvi on laiendada ja edastada tõenduspõhist mullainfot põllumajanduspraktika ja poliitika kujundamise hüvanguks.

Ta juhib uurimistööd, mis küündib laboratoorsetest katsetest kuni põld- ja tootmiskatseteni koostöös erasektoriga. Käimasolevad projektid (nt LIFE CleanEST, EJP Soil, MARVIC) on peamiselt keskendunud põllumuldade toitainete ja süsinikuringe uurimisele. Mitmekülgse teadus- ja õppetöö kõrval on ta algatanud teaduse ja ühiskonna sidusust suurendavaid ettevõtmisi, nagu näiteks iga-aastane mullapäeva üritus ja aasta mulla valimine.